Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

 

İşbu sozleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

 1. ‘ALICI’ ; (sözIeşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

 

 1. ‘JAAGRAVII TASARIM LIMITED ’ ; (sözIeşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) AD- SOYAD: Karol Pelka

ADRES: Karol Pelka 190-17B 69th Avenue Apt 2C (718) 908-2975 Fresh Meadows 11365 New York United States USKarol Pelka

 

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözIeşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda biIgiIendiriIdiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

 

İşbu sözIeşmenin uygulanmasinda ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, YONETMELIK: Mesafeli Sozleşmeler YönetmeIiği’ni(RG:27.11.2014/29188)

HIZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağIama dışındaki her türlü tüketici işIeminin konusunu ,

 

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsaminda tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

 

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tuzel kişiyi,

 

SITE: SATICI’ya ait internet sitesini,

 

SIPARIt VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tuzel kişiyi,

 

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

 

SOZLEşME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözIeşmeyi,

 

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak uzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallari ifade eder.

 

3.KONU

 

İşbu Sozleşme, ALICI’nin, SATICI’ya ait internet sitesi uzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği

aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafları hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve degiştiriIene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4.  SATICI BILGILERI

 

www.jaagravii.com

 

lñnvani : JAAGRAVII TASARIM LIMITED STI.

 

Adres : CIHANGIR MAH. BASKURT SOKAK EKINCI APT. DAIRE 1 KAT-2 BEYOGLU ISTANBUL

Telefon : +905527565257

 

Eposta : hello@jaagravii.com

 

5.  ALICI BILGILERI

 

Teslim edilecek kişi

 

Teslimat Adresi : Karol Pelka 190-17B 69th AvenueApt 2C Fresh Meadows 11365 New York United States US

 

Telefon : (718) 908-2975

 

Isim: Karol Pelka

 

6.  SIPARIŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan : Karol Pelka Telefon :

Eposta : karoIpeIka2@gmaiI.com

 

7.  SOZLEŞME KONUSU URUN/URUNLER BILGILERI

 

7.1. Malin /Ürün/ÜrünIerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü,miktari, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayinlanmaktadir. Satici tarafindan kampanya duzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 

 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatidir.İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapilana ve değiştiriIene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 • Sozleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satiş fiyatı aşağıda gösteriImiştir. Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyati Ara Toplam

LITHIUM EAR CUFF SILVER 1 Brass Jaaaravii LITHIUM EAR CUFF SILVER – Brass750.00

 

BLADE EAR CUFF 1 Jaagravii BLADE EAR CUFF625.00

 

BORON EAR CUFF GOLD 1 Brass Jaagravii BORON EAR CUFF GOLD – Brass780.00

 

ELECTRON EAR CUFF GOLD 1 Jaagravii ELECTRON EAR CUFF GOLD390.00

 

8.  FATURA BILGILERI

Ad/Soyad/Unvan : Karol Pelka

 

Adres : 190-17B 69th Avenue Apt 2C Fresh Meadows 11365New York United States US Telefon : (718) 908-2975

Eposta / kullanici adi : Karol Pelka

 

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9.  GENEL HUKUMLER

 

 • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyati ve ödeme şekIi ile teslimata iIişkin önbilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satig sözIeşmesinin kurulmasindan evvel, SATICI tarafindan ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatini, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt

 

 • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağIı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kisminda belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruIuşa teslim Bu süre işinde ürünün ALICI’ya tesIim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözIeşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 

 • SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları için geregi olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türIü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağIam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruIuk ve dürüstIük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yukseItmeyi,işin ifasi sirasinda gerekli dikkat ve ozeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt

 

 • SATICI, sözIeşmeden doğan ifa yukumlulugunun süresi doImadan ALICI’yi bilgilendirmek suretiyle eşit kalite ve fiyatta farkli bir ürün tedarik

 

 • SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsizlaşması halinde sözIeşme konusu yukumlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren yazili olarak tüketiciye biIdireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edecegini kabul, beyan ve taahhüt

 

 • ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimati için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözIeşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayitlarinda iptal

 

edilmesi halinde, SATICI’nın sözIeşme konusu urunu teslim yukumlulugunun sona erecegini kabuI,beyan ve taahhüt eder.

 

 • ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartinin yetkisiz kişilerce haksiz kullanilmasi sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruIuşu tarafindan SATICI’ya ödenmemesi haIinde,ALICI Sozleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye ve kargo gideri kendisine ait olacak şekiIde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt

 

 • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörüIemeyen ve taraflarin borçlarini yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oIuşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözIeşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirecegini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözIeşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştiriImesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını ALICI tarafindan siparişin iptal edilmesi haIinde ALICI’nın nakit ile yaptigi ödemeIerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten odenir. ALICI’nin kredi karti ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin ALICI tarafindan iptal edilmesinden sonra 14 gun içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafindan kredi kartina iade edilen tutarin banka tarafindan ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayi buIabiIeceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarina yansimasi halinin tamamen banka işIem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumIu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • SATICI tarafından tamir veya bakıma gönderilen ürünlere ait nakliye ve kargo bedelleri ALICI’ya aittir.
 • SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafindan guncellenen adresi, e-posta adresi, sabit vemobil telefon hatlari ve diğer iletişim bilgileri uzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diger yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçIarIa ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sozIeşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabilecegini kabul ve beyan

 

 • ALICI, sozleşme konusu maI/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtıImış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktir. Teslim alınan maI/hizmetin hasarsız ve sağIam oldugu kabul edilecektir. Teslimden sonra maI/hizmetin özenIe korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakki kullanilacaksa mal/hizmet kullanılmamalı, fatura iade edilmeli ve kargo ücreti ALICI’ya ait olmalıdır.

 

 • Sözleşme konusu ürünlere ilişkin “ayıp” kanunda belirlenenlerle sınırlı olup işbu hususları içeren ürünler “ayıplı” olarak kabul edilecektir. Bahse konu ayıplar, eksik ve kusurlu işler, ortaya çıkmasından itibaren derhal ALICI tarafından SATICI’ya 3 iş günü içerisinde bildirilmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen ürünler hiçbir şart ve koşul altında SATICI’nın sorumluluğunda değildir ve ayıplı ürün olarak değerlendirilmeyecektir. Bu kapsamda ALICI, kanundan yer alan ayıplı ürünlerle ilgili sürelerin geçerli olmadığını, tarafların işbu sözleşme ile belirlediği “3 iş günü” kapsamında bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • SATICI, ALICI’nın ürün tesliminden sonra ortaya çıkabilecek eksiklik, arıza veya bakımları ilk sene ücretsiz, sonraki senelerde ise ücreti mukabilinde gidereceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

 

 • SATICI, sözleşme konusu ürünlerde teşhir ürünleri satma hakkını haizdir.

 

 • ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartina ilişkin güvenlik açığı tespit ediimesi halinde SATICI, kredi karti hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanilan kredi kartinin bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasindan kredi kartinin kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan taIep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını

 

 • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişiseI ve diğer sair bilgilerin gergeğe uygun oldugunu, SATICI’nın bu biIgiIerin gerçeğe aykırıIığı nedeniyle ugrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt

 

 • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhut eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yukumlülükler tamamen ve münhasiran ALICI’yı bağIayacaktır.

 

 • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu duzenini bozucu, genel ahlaka aykiri, başkalarini rahatsiz ve taciz edici şekilde, yasalara aykiri bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarina tecavuz edecek şekiIde Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasini önIeyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva ati, vb.)işIemIerde bulunamaz.

 

 • SATICI’ya ait internet sitesinin uzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca ilgili kişilerin sahip oldugu ve/veya işIettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link

verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağIamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işIeten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdigi bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

9.16.  İşbu sozleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye kargo üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

1O. CAYMA HAKKI

 

10.1.  ALICI; mesafeli sozleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözIeşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna iIişkin mesafeli sözIeşmeIerde ise, bu süre sözIeşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tuketicinin onayı ile hizmetin ifasına bağlanan hizmet sozleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, işbu sözIeşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda biIgiIendiriIdiğini peşinen kabul eder.

 

10.2.  Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sozleşmede duzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

 1. a) kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (lade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun duzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturasi kurumlar adına duzenlenen sipariş iadeleri IADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

 1. b) Iade formu,

 

 1. c) Iade edilecek ürünIerin kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 1. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren engel 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 gunIuk süre içerisinde mali iade almakla yükümlüdür.

 

 1. e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsizlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümIüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulune uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen degişikIik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değiIdir.

 

 1. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsaminda faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 1. CAYMA VE İADE HAKKI KULLANILAMAYACAK URUNLER

 

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırIanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, ear cuff, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünIer, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya tesIim edilmesinin ardından ALICI tarafindan ambalajı açıldığı, kullanıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünIerIe karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağIananIar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının,veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış, kullanılmış ve parfümlenmiş olması halinde iadesi yönetmeIik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma ve iade hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasina bağlanan hizmetlere ilişkin cayma ve iade hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

Kozmetik ve kişisel bakım ürünIeri, iç giyim ürünIeri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozuImamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözIeşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu oIacağını kabuI, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yoIIara başvurabiIir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşuIda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayi SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her tür uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir ve Türk Hukuku uygulanır.

 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta SATICI’nıın defter, belge, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.M.K.’nu uyarınca tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil ettiğini kabul ve beyan ederler. İşbu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

ALICI, site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekIeştirdiğinde işbu sözIeşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayıIır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözIeşmenin sitede ALlCl tarafından okunup kabul ediIdiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI : JAAGRAVII

 

www.jaagravii.com

 

Ünvanı          : JAAGRAVII TASARIM LİMİTED ŞTİ.

 

Adres                        : CİHANGİR MAH. BAŞKURT SOKAK EKİNCİ APT. DAİRE 1 KAT-2

BEYOĞLU / İSTANBUL

 

Telefon         : +90 552 756 5257

 

E-posta         : hello@jaagravii.com

 

ALICI            : KarolPelka

 

 

 

 

Worldwide Free Shipping

Button Text.